Psikoloji Tez Konuları

Psikoloji alanında sıklıkla çalışmalar yapan ekibimiz sizlere profesyonel destek vermektedir. Psikoloji alanında tez konusu bulmak en az tez hazırlamak kadar zor bir süreçtir. Daha önce yapılmış olan çalışmalar derlenerek özgün bir konu seçimi yapmak çalışmanızın tamamının başarısını etkilemekte ve kariyerinize etki etmektedir. Psikoloji alanının son yıllardaki yükselişi ve artan talepleriniz karşısında ekibimizi sürekli geliştirmekteyiz. Tez konusu bulmak ve hocanıza kabul ettirmek zor olarak değerlendirilse de konunun uzmanları kısa sürede tez konusu bulabilmektedirler.

Psikoloji alanındaki tez konularını sizin için derledik.

- Ostomili hastaların depresyon düzeyi ve yaşam kalitesinin, bakım vericilerin depresyon düzeyi ile ilişkisinin araştırılması

Caregivers depression and association between ostomi patients quality of life and depression.

- Üstün ve normal zekalı öğrencilerin öğrenmeye ilişkin tutumlarının karşılaştırılması

Comparison of gifted and normal students learning attitudes toward retarded

- Üniversite öğrencilerinde beden imajı ve ilişkili değişkenlerin üçlü etki modeli kapsamında incelenmesi

An investigation of body image and related variables among university students in the scope of tripartite influence model

- Önceden edinilmiş ve sonradan kazanılmış gelişim özelliklerinin evlilikte çift uyumu ile ilişkisi

The relationship between inherent and acquired characteristics of human development with marital adjustment

- Sosyal dışlama ve dahil olmanın eşleşme süreçlerindeki etkilerinin evrimsel açıdan incelenmesi

Investigation of the effects of social exclusion and inclusion on mating processes from the evolutionary perspective

- Obez kadınlarda benlik saygısının beden imgesi üzerindeki etkisinde biçimleyici değişkenlerin incelenmesi

Analysis of moderator variables on the effect of self esteem on the body image in obese women

- Çocuğun benlik kavramının olumluluğu, annenin mükemmeliyetçiliği ve anne kabul red algısı arasındaki ilişkilerin incelemesi

Examining self-concept of children in terms of mother perfectionism and perceptions of acceptance/rejection of mother

- Cezaevinde hükümlü bulunan cinsel istismar suçluları ile uyuşturucu suçlularının bazı değişkenlere göre incelenmesi

 In this research, relation between stress coping style scale and social adaptation self evaluation scale is investigated on convicts at umraniye t – type closed prison to determine whether there is a statistically significant difference.